atlantis moravian brass band
 

Op 31 Mei 1989 is ATMOR basuinkoor amptelik gestig met 11 lede en 5 instrumente.  Ses van die stigterslede is steeds aktief in die basuinkoor.  Op daardie stadium was Cecil Pickard op 9-jarige ouderdom die jongste blaser in die BBSA.

Op 17 April 1990 staan die basuinkoor een van haar lede, Paul Zimri aan die dood af.  Hy was ook die eerste sekretaris van die basuinkoor. 21 April 1990 ondervind die basuinkoor haar eerste begrafnisoptrede tydens die begrafnis van Paul Zimri.  Sedert die basuinfees te Wittewater in 1989 kon die basuinkoor ook al die basuinfeeste in die daaropvolgende jare bywoon.  In dieselfde jaar kon ons ook ons grandwet opstel en aan die kerkraad voorlê.

Die basuinkoor kon ook deel uitmaak van die optog tydens die kerkinwyding vanaf Wesfleur skool tot die kerk.  In 1993 vier die basuinkoor haar 5de bestaansjaar saam met 'n paar uitgenooide kore.  Die basuinkoor ontvang ook 'n geskenk van 6 PK-boeke van Mamre basuinkoor.  Ons kan ook uitreik na ander gemeentes d.m.v. optredes by begrafnisse en verjaarsdae.  In 1998-1999 tree die basuinkoor op uitnodiging van die Darling NG-Kerk en Moraviese gemeentes te Darling op tydens die opstandingsdiens (Paasfees).  In die jaar 2000 tree die basuinkoor op tydens die eerste opstandingsdiens (Paasfees) te Atlantis begrafplaas.  Die basuinkoor kon sedert haar stigting elke plaaslike kerkfeesdiens met kopeerblaasmusiek ophelder en a.g.v die gebrek aan 'n orrelis/te gereeld optree tydens eredienste asook nagmaalsdienste.

In 2001 besluit ATMOR-basuinkoor om op strategiese plekke in die Atlantis-gemeenskap vir 6 aftereenvolgende Sondae vanaf 08h00 optredes te hou.  Die basuinkoor is tans hard besig om fondse in te samel vir die aankope van koperblaasinstrumente.

Ons wense is ook om soos die Here wil 'n toer na die buiteland te onderneem.  Ons kan alleenlik die Here dank vir al Sy bystand en krag wat Hy aan ons verleen het tot op hede en om te kom waar ons vandag is.

 

 
website design, search engine optimisation by ZAWebs Designs
web hosting by ZAWebs Hosting
atlantis moravian brass band